Εκκίνηση και τερματισμός υπολογιστή

Age: 5-8
Level: 6
Language: Greek (modern) (el)
ID: 518133
19/11/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: computer (1204349)
Main content: Computer (2040405)

εκκίνηση τερματισμός υπολογιστή

Other contents: start computer
Εκκίνηση και τερματισμός υπολογιστή