Advanced search
x
Advanced search

Content:

Language:    Subject:   

Grade/level:    Age:

Search:

English  -  Español
Home
About this site
Interactive worksheets
Make interactive worksheets
Tutorial
Video tutorial
Get started
Make interactive workbooks
Video tutorial
Help
Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password
Log in:

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password

Close
Live worksheets > Armenian

Համրել
Նկարները համրենք եւ ընտրենք ճիշդ թիւը:Resimleri sayalım doğru olan sayıyı seçelim.

 
ID: 1316707
Language: Armenian
School subject: Թուաբանութիւն
Grade/level: 5 years
Age: 4-6
Main content: Համրել
Other contents:
 Add to my workbooks (1)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

rominasiFinish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More Համրել interactive worksheets

Interactive worksheet Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:

Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

   
Terms of use     Privacy policy     Cookies configuration     Report copyright infringement     Contact