Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close
Live worksheets  > Slovene  > Matematika  > Ulomki

Ulomki worksheets and online exercises
    Language: Slovene    Subject: Matematika    

Order results:

Interactive worksheet Preverjanje MAT 6 - ulomki in decimalna števila - dec 2020
Preverjanje MAT 6 - ulomki in decimalna števila - dec 2020
Grade/level: 6
by astromafiInteractive worksheet Računanje z ulomki
Računanje z ulomki
Grade/level: 7.r.
by anicazaInteractive worksheet Ulomki
Ulomki
Grade/level: 6
by pavelm

Interactive worksheet Obratni ulomek
Obratni ulomek
Grade/level: 7.r.
by anicazaInteractive worksheet Ulomki
Ulomki
Grade/level: 7.r.
by anicazaInteractive worksheet Seštevanje ulomkov
Seštevanje ulomkov
Grade/level: 4
by simonajInteractive worksheet Deli celote
Deli celote
Grade/level: 5
by simonajInteractive worksheet Deli celote
Deli celote
Grade/level: PPVI6
by simonajInteractive worksheet Deli celote
Deli celote
Grade/level: 4
by simonajInteractive worksheet Polovica
Polovica
Grade/level: 3
by simonajInteractive worksheet Deli celote
Deli celote
Grade/level: 5
by simonaj