Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close
Live worksheets  > Bulgarian

Bulgarian worksheets and online exercises
    Language: Bulgarian    

Order results:

Interactive worksheet Работен лист за упражнение
Работен лист за упражнение
Grade/level: 1 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Легенда за Баба Марта
Легенда за Баба Марта
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Събиране и изваждане с преминаване
Събиране и изваждане с преминаване
Grade/level: 1 клас
by MimiGateva

Interactive worksheet Четене с разбиране
Четене с разбиране
Grade/level: 1 клас
by Eli_StefanovaInteractive worksheet В гората - четене с разбиране
В гората - четене с разбиране
Grade/level: 1 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: grade 2
by PValevaInteractive worksheet Думи с т-д- с-з- к-г
Думи с т-д- с-з- к-г
Grade/level: 1 клас
by DiangelyInteractive worksheet Части на речта-ИУЧ
Части на речта-ИУЧ
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Умножение и деление до 5
Умножение и деление до 5
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: 2
by Cveta_GergovaInteractive worksheet Събиране на 7 и 6 с едноцифрено число с преминаване
Събиране на 7 и 6 с едноцифрено число с преминаване
Grade/level: 1 клас
by karakashevaInteractive worksheet Числителни имена
Числителни имена
Grade/level: 4 клас
by karakashevaInteractive worksheet Васил Левски
Васил Левски
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: 3 клас
by MilenaPKInteractive worksheet Правопис - 1. клас
Правопис - 1. клас
Grade/level: 1. клас
by DdDraganovaInteractive worksheet Ред на действия
Ред на действия
Grade/level: втори
by KyuchukovaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: 2
by KyuchukovaInteractive worksheet Focus Review 6 - Vocabulary and Grammar
Focus Review 6 - Vocabulary and Grammar
Grade/level: Elementary A1 Level
by kostagreInteractive worksheet Членуване на съществителните имена
Членуване на съществителните имена
Grade/level: 4.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Българските ханове линия на времето 3.клас
Българските ханове линия на времето 3.клас
Grade/level: 3
by lantovaInteractive worksheet Времето на хановете
Времето на хановете
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Събиране и изваждане  до 1000 с преминаване
Събиране и изваждане до 1000 с преминаване
Grade/level: Трети клас
by KyuchukovaInteractive worksheet Части на речта
Части на речта
Grade/level: 2
by Cveta_GergovaInteractive worksheet Правопис на думи с йо и ьо
Правопис на думи с йо и ьо
Grade/level: 1-2 клас
by TomaatanasovaInteractive worksheet Съществително име
Съществително име
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Събиране и изваждане до 9
Събиране и изваждане до 9
Grade/level: 1
by PValevaInteractive worksheet Събиране и изваждане до 20
Събиране и изваждане до 20
Grade/level: 1 клас
by Hristina_DimitrovaInteractive worksheet Легенда за пролетта
Легенда за пролетта
Grade/level: 3 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Събиране и изваждане до  20
Събиране и изваждане до 20
Grade/level: Grade 1
by RabinevaInteractive worksheet Какво научих за природата
Какво научих за природата
Grade/level: 2 клас
by mvp70Interactive worksheet Спомагателен глагол СЪМ
Спомагателен глагол СЪМ
Grade/level: 3
by PValevaInteractive worksheet Събиране и изваждане до 20 с преминаване
Събиране и изваждане до 20 с преминаване
Grade/level: 1 клас
by maiarsInteractive worksheet Пиша думи с Д - Т, Ж - Ш, З - С
Пиша думи с Д - Т, Ж - Ш, З - С
Grade/level: 1. клас
by tatanasovaInteractive worksheet Четене с разбиране
Четене с разбиране
Grade/level: 2 клас
by g_dingilevaInteractive worksheet Йо-ьо
Йо-ьо
Grade/level: 1 клас
by VassilenaTenInteractive worksheet Седмица, месец, година
Седмица, месец, година
Grade/level: 2 клас
by zoyanikolovaInteractive worksheet България в дати
България в дати
Grade/level: 3 клас
by rbachvarovaInteractive worksheet Математика 1 клас
Математика 1 клас
Grade/level: 1 клас
by VitanovaInteractive worksheet Род и число на съществителното име-1
Род и число на съществителното име-1
Grade/level: 2.клас
by DanyParvanovaInteractive worksheet Скрити думи
Скрити думи
Grade/level: 2-4
by KyuchukovaInteractive worksheet Събиране и изваждане
Събиране и изваждане
Grade/level: Grade 1
by kalipeInteractive worksheet Събиране до 20
Събиране до 20
Grade/level: 1
by KyuchukovaInteractive worksheet Части на речта. правопис
Части на речта. правопис
Grade/level: 3 Grade
by StoilovaInteractive worksheet Събиране и изваждане на числата до 20
Събиране и изваждане на числата до 20
Grade/level: 1
by PValevaInteractive worksheet Събиране и изваждане до 20 без преминаване
Събиране и изваждане до 20 без преминаване
Grade/level: 1 клас
by NelyBInteractive worksheet Учредително събрание
Учредително събрание
Grade/level: 7
by Teacherrr1Interactive worksheet Частица, междуметие, съюз
Частица, междуметие, съюз
Grade/level: 6 клас, прогимназиален етап
by DanielaSulaInteractive worksheet Обиколка и лице на правоъгълник
Обиколка и лице на правоъгълник
Grade/level: Четвърти клас
by gerypec   Next