แบบทดสอบเรื่องพยัญชนะพินอิน

phongphichaNonsi

Member for

2 years 2 months
Age: 10+
Level: 10
Language: Chinese (zh)
ID: 1184824
20/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาจีน (1061304)
Main content: พยัญชนะพินอิน (1440801)

พยัญชนะพินอิน

แบบทดสอบเรื่องพยัญชนะพินอิน
แบบทดสอบเรื่องพยัญชนะพินอิน