Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

thuctruong

Member for

2 years 1 month
Age: 10
Level: 5
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1798286
16/01/2022
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Toán (1061905)
Main content: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (1677795)

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương