การฟัง

Kruphuthait1

Member for

2 years 2 months
Age: 13-14
Level: ึ7
Language: Thai (th)
ID: 1981505
04/04/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: วิชาภาษาไทย (1061674)
Main content: การฟัง (1745734)

บอกจุดมุ่งหมายและโยงเส้นมารยาทการฟัง

Other contents: ความรู้เกี่ยวกับการฟัง
การฟัง
การฟัง