กลุ่ม 5 ตั้งแต่ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ

Age: 11-15
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 2215850
17/11/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: นิราศภูเขาทอง (2001224)

เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่

กลุ่ม 5 ตั้งแต่ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ