ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์สุภาษิตพระร่วง๒

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 13
Level: ม.๑
Language: Thai (th)
ID: 1395770
15/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์สุภาษิตพระร่วง๒ (1524037)

ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์สุภาษิตพระร่วง๒ ลากคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงหน้าความหมายให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจากหนังสือวรรณคดีหน้า ๖๕-๖๖

Other contents: ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์สุภาษิตพระร่วง๒
ใบกิจกรรมจับคู่คำศัพท์สุภาษิตพระร่วง๒