กิจกรรม คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึดษาปีที่ ๓

Age: 12-15
Level: ม..๓
Language: Thai (th)
ID: 1388626
13/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย (1521093)

คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Other contents: คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
กิจกรรม คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึดษาปีที่ ๓