ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ

aroonkratae

Member for

2 years 2 months
Age: 13
Level: ม.1
Language: Thai (th)
ID: 1248795
10/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ (1465430)

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ มีทั้งหมด ๔ ตอน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน

Other contents: ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ
ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ
ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๔ ทักษะการอ่านฯ