การพิจาณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกมุมภายใน

litasaisopha

Member for

1 year 10 months
Age: 10-12
Level: ป.5
Language: Thai (th)
ID: 1813037
21/01/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: คณิตศาสตร์ (1061932)
Main content: เส้นขนาน (2009621)

ให้นักเรียนพิจารณาเส้นขนานต่อไปนี้

Other contents: เติมคำตอบ
การพิจาณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกมุมภายใน
การพิจาณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกมุมภายใน