งานเกษตร

suzypram

Member for

2 years 1 month
Age: 9-11
Level: ป.5
Language: Thai (th)
ID: 1673292
23/11/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: การงานอาชีพ (1061795)
Main content: งานเกษตร (2005751)

ให้ลำดับขั้นตอนการปลูกพืชให้ถูกต้อง

งานเกษตร