การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง

Age: 11-15
Level: ม.2
Language: Thai (th)
ID: 1775269
06/01/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ดนตรี (1061419)
Main content: การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง (1669266)

การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง

Other contents: ทดสอบ
การบรรยายอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลง