சுகாதாரம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் சமூகக் கல்வி

Loading ad...

Age: 10-12
Level: ஆண்டு 4
Language: Tamil (ta)
ID: 1333549
31/08/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: நலக்கல்வி (1061609)
Main content: பருவம் அடைதலும் உடலியல் மாற்றங்களும் (1498944)

பருவக் காலங்களில் ஆண் மற்றும் பெண்களிடையே ஏற்படும் உடலியல் மாற்றங்கள்

Other contents: பருவக் காலங்களில் ஏற்படும் உடலியல் மாற்றங்கள்

Loading ad...

சுகாதாரம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் சமூகக் கல்வி

Loading ad...