நேரத்தை அறிதல்

Age: 7
Level: ஆண்டு 1
Language: Tamil (ta)
ID: 1358260
06/09/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: கணிதம் (1061827)
Main content: நேரத்தை அறிதல் (1954596)

சரியான மணி நேரத்தை சொல்லுவர்

Other contents: கால் அரை முக்கால்
நேரத்தை அறிதல்