หน่วยต้นไม้ที่รัก

Age: 3-6
Level: อนุบาล
Language: Italian (it)
ID: 1346674
03/09/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: เกมการศึกษา (976987)
Main content: จับคู่-การเรียงลำดับ (1504066)

ใบงานที่ 1ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของต้นไม้แต่ละชนิดให้ถูกต้อง
ใบงานที่ 2ให้เด็กๆเรียงลำดับการปลูกต้นไม้ให้ถูกต้อง

หน่วยต้นไม้ที่รัก
หน่วยต้นไม้ที่รัก