דף עבודה מסכם בנושא:זוויות

Age: 12-16
Level: 7
Language: Hebrew (modern) (he)
ID: 2124283
24/08/2022
Country code: IL
Country: Israel
School subject: זוויות (1048984)
Main content: זוויות (1941209)

זוויות צמודות,זוויות קודקודיות,זוויות מתחלפות,זוויות מתאימות, חוצה זווית

Other contents: זוויות צמודות,זוויות קודקודיות,זוויות מתחלפות,זוויות מתאימות, חוצה זווית
דף עבודה מסכם בנושא:זוויות
דף עבודה מסכם בנושא:זוויות