ΦΕ: ScratchJr - Εντολές Τέλους - Ήχου

Age: 6-10
Level: Α-Δ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 740876
20/02/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Πληροφορική (1061726)
Main content: ScratchJr (1968578)

ScratchJr - Εντολές Τέλους - Ήχου.

Other contents: Προγραμματισμός
ΦΕ: ScratchJr - Εντολές Τέλους - Ήχου