ΦΕ: Περιβάλλον ScratchJr

Age: 6-10
Level: Α-Δ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 724595
15/02/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Πληροφορική (1061726)
Main content: ScratchJr (1968578)

Περιβάλλον ScratchJr

Other contents: Προγραμματισμός
ΦΕ: Περιβάλλον ScratchJr