Πολλαπλασιαζω και διαιρώ με το 10, το 100, το 1.οοο

Age: 8-10
Level: ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 247216
01/06/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Πολλαπλασιασμος - διαιρεση (1113759)

Πολλαπλασιαζω και διαιρώ με το 10, το 100, το 1.οοο

Πολλαπλασιαζω και διαιρώ με το 10, το 100, το 1.οοο