Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Age: 10-12
Level: Ε - ΣΤ
Language: Greek (modern) (el)
ID: 2027976
09/05/2022
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Μαθηματικά (1061907)
Main content: Γεωμετρία (2008764)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (με το πρόγραμμα GeoGebra)

Άθροισμα γωνιών τριγώνου