Ασκήσεις στα επίθετα σε -ων -ουσα -ον και ύς -εία -ύ

Age: 10-12
Level: Δημοτικό
Language: Greek (modern) (el)
ID: 912398
15/04/2021
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Γραμματική (2013011)

Κλίση επιθέτων σε -ων -ούσα -όν και -ύς -εία -ύ

Other contents: Κλίση επιθέτων σε -ων -ούσα -όν και -ύς -εία -ύ
Ασκήσεις στα επίθετα σε -ων -ουσα -ον και ύς -εία -ύ
Ασκήσεις στα επίθετα σε -ων -ουσα -ον και ύς -εία -ύ