Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ης

Age: 6-10
Level: Β' Γ' Δ'
Language: Greek (modern) (el)
ID: 590388
14/12/2020
Country code: GR
Country: Greece
School subject: Γλώσσα (1061919)
Main content: Ουσιαστικά (2010274)

Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ης

Other contents: Κλίση
Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ης