Test - slovesa

Age: 12-18
Level: 7-8
Language: Czech (cs)
ID: 1840042
01/02/2022
Country code: CZ
Country: Czechia
School subject: Český jazyk (1061849)
Main content: Slovní druhy (2011145)
From worksheet author:

Test - časování sloves a jejich mluvnické kategorie, shoda přísudku s podmětem

Other contents:
mluvnické kategorie sloves

Loading ad...

Test - slovesa

Loading ad...