Свързване по цветове

Age: 7-10
Level: деца със СОП
Language: Bulgarian (bg)
ID: 677729
30/01/2021
Country code: BG
Country: Bulgaria
School subject: Психология (1061292)
Main content: Упражнение (1945917)

Развитие на цветови гнозис

Other contents: Внимание, мислене, зрително възприятие
Свързване по цветове