Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Vietnamese

Làm quen với biểu thức
tính giá trị biểu thức

 
ID: 2750421
Language: Vietnamese
School subject: math
Grade/level: 3
Age: 9-9
Main content: Tính giá trị biểu thức
Other contents: tính giá trị biểu thức
 Add to my workbooks (1)
 Embed in my website or blog
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

bichhue1975


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More math interactive worksheets

Interactive worksheet Halloween patterns

Halloween patterns
by ntphoa112

Interactive worksheet Phép cộng trong phạm vi 10

Phép cộng trong phạm vi 10
by HoaNguyen8558

Interactive worksheet Toán Luyện tập trang 61

Toán Luyện tập trang 61
by Daisy1911

Interactive worksheet Toán Luyện tập bài 21

Toán Luyện tập bài 21
by Daisy1911

Interactive worksheet Ôn tập toán 2 - cuối tuần 5

Ôn tập toán 2 - cuối tuần 5
by linhcheese0611

Interactive worksheet Ôn tập hè lớp 4 lên 5-Toán-01

Ôn tập hè lớp 4 lên 5-Toán-01
by MsChau

Interactive worksheet Ôn tập toán tuần Chín - lớp Hai

Ôn tập toán tuần Chín - lớp Hai
by linhcheese0611

Interactive worksheet Toán Luyện tập trang 77 - 78

Toán Luyện tập trang 77 - 78
by Daisy1911

Interactive worksheet Toán 3603

Toán 3603
by ThangLongSchools

Interactive worksheet Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau LT1 (t2)

Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau LT1 (t2)
by hainguyenhuu1989

Interactive worksheet Toán Luyện tập chung Bài 24

Toán Luyện tập chung Bài 24
by Daisy1911

Interactive worksheet Toán Luyện tập trang 90, 91

Toán Luyện tập trang 90, 91
by Daisy1911

Interactive worksheet Phiếu Toán cuối tuần 13

Phiếu Toán cuối tuần 13
by Daisy1911

Interactive worksheet Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau LT2 (t2)

Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau LT2 (t2)
by hainguyenhuu1989

Interactive worksheet Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
by hongle181619

Interactive worksheet Phiếu cuối tuần 18 Toán

Phiếu cuối tuần 18 Toán
by Daisy1911

Interactive worksheet Đề giữa kì 1 môn toán - lớp 5

Đề giữa kì 1 môn toán - lớp 5
by ToUyen_

Interactive worksheet Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau BTVN

Bài 8 tính chất dãy tỉ số bằng nhau BTVN
by hainguyenhuu1989

Interactive worksheet Ltvc

Ltvc
by 4a6greenfield

Interactive worksheet Toán lớp 4

Toán lớp 4
by caodung8888

Interactive worksheet 6 ƯC-ƯCLN tiết 2 - luyện tập

6 ƯC-ƯCLN tiết 2 - luyện tập
by hainguyenhuu1989

Interactive worksheet Toán Ngày giờ, giờ phút

Toán Ngày giờ, giờ phút
by Daisy1911

Interactive worksheet Trò chơi -Nối bóng các con vật-

Trò chơi -Nối bóng các con vật-
by Huyenmt

Interactive worksheet Toán Luyện tập chung bài 28

Toán Luyện tập chung bài 28
by Daisy1911