Advanced search
x
Advanced search

Content:

Language:    Subject:   

Grade/level:    Age:

Search:

English  -  Español
Home
About this site
Interactive worksheets
Make interactive worksheets
Tutorial
Video tutorial
Get started
Make interactive workbooks
Video tutorial
Help
Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password
Log in:

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password

Close


 
 

sonjatrifunovska

Shared worksheets: 26


 Worksheets by sonjatrifunovska
Order results:

Interactive worksheet Звучни и безвучни согласки
Звучни и безвучни согласки

Interactive worksheet Човек-животно-растение
Човек-животно-растение

Interactive worksheet На буква, на буква
На буква, на буква

Interactive worksheet Денови во седмицата
Денови во седмицата

Interactive worksheet Да се претставам себеси
Да се претставам себеси

Interactive worksheet Моите чувства
Моите чувства

Interactive worksheet Како расте растението?
Како расте растението?

Interactive worksheet Здрава храна
Здрава храна

Interactive worksheet Позитивни и негативни особини
Позитивни и негативни особини

Interactive worksheet Споредување и подредување на мешани броеви
Споредување и подредување на мешани броеви

Interactive worksheet Употреба на нашите сетила
Употреба на нашите сетила

Interactive worksheet Како се развива живиот свет
Како се развива живиот свет

Interactive worksheet Расказна, прашална и извична реченица
Расказна, прашална и извична реченица

Interactive worksheet Броење по 3 и по 4
Броење по 3 и по 4

Interactive worksheet Кој дел од растението е храна за човекот?
Кој дел од растението е храна за човекот?

Interactive worksheet Моите чудесни сетила
Моите чудесни сетила

Interactive worksheet Играме со слоговите
Играме со слоговите

Interactive worksheet Читање и пишување на децимални броеви
Читање и пишување на децимални броеви

Interactive worksheet Обработка на песната „Разбудување“
Обработка на песната „Разбудување“

Interactive worksheet Видови на именки
Видови на именки

Interactive worksheet Анализа на песната „Дождот дожди“
Анализа на песната „Дождот дожди“

Interactive worksheet Делови на растението
Делови на растението

Interactive worksheet Заокружување на броевите до најблиска десетка
Заокружување на броевите до најблиска десетка

Interactive worksheet Препознај ги звуците на домашните животни
Препознај ги звуците на домашните животни

   Next
 

 

 

 

 

Terms of use     Privacy policy     Cookies configuration     Report copyright infringement     Contact