Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

 
 

lyubomirpanayotov

Shared worksheets: 41


   
 Worksheets by lyubomirpanayotov
Order results:

Interactive worksheet Музикални инструменти, оркестри и танци
Музикални инструменти, оркестри и танци

Interactive worksheet Годишен преговор по музика - 3 клас
Годишен преговор по музика - 3 клас

Interactive worksheet Начален преговор 5 клас
Начален преговор 5 клас

Interactive worksheet Тракийска фолклорна област
Тракийска фолклорна област

Interactive worksheet 5. Гласът на музикалните инструменти - обобщение
5. Гласът на музикалните инструменти - обобщение

Interactive worksheet Музикални инструменти - 3 клас
Музикални инструменти - 3 клас

Interactive worksheet Изходно ниво по музика 5 клас
Изходно ниво по музика 5 клас

Interactive worksheet Равномерно и неравномерно броене
Равномерно и неравномерно броене

Interactive worksheet 6. Гласът на музикалните инструменти
6. Гласът на музикалните инструменти

Interactive worksheet 5 Симфоничен оркестър
5 Симфоничен оркестър

Interactive worksheet 5 Междинен тест
5 Междинен тест

Interactive worksheet Камерни състави. Бигбенд. Рокгрупа
Камерни състави. Бигбенд. Рокгрупа

Interactive worksheet 6. Музика, движение, танц
6. Музика, движение, танц

Interactive worksheet 5 Междинен преговор
5 Междинен преговор

Interactive worksheet Фолклорът на Шоплука
Фолклорът на Шоплука

Interactive worksheet 5 Музикално фолклорни области обобщение
5 Музикално фолклорни области обобщение

Interactive worksheet 5. Първи български композитори
5. Първи български композитори

Interactive worksheet Пролетно-летен обреден календар
Пролетно-летен обреден календар

Interactive worksheet Годишен преговор по музика - 2 клас
Годишен преговор по музика - 2 клас

Interactive worksheet Електронни устройства за контрол и управление
Електронни устройства за контрол и управление

Interactive worksheet Метроритмичното разнообразие на българския музикален фолклор
Метроритмичното разнообразие на българския музикален фолклор

Interactive worksheet 5. Неравноделни размери
5. Неравноделни размери

Interactive worksheet 6. Музиката и съвременният свят
6. Музиката и съвременният свят

Interactive worksheet Музикални инструменти
Музикални инструменти

   Next