Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

 
 

enegrass

Shared worksheets: 34

Teacher in Kuressaare Vanalinna Kool
 Worksheets by enegrass
Order results:

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga. Lõpeb jäägiga.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga. Lõpeb jäägiga.

Interactive worksheet Esimesed kolm käänet
Esimesed kolm käänet

Interactive worksheet Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga.
Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga.

Interactive worksheet Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.
Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.

Interactive worksheet Inimese luustik
Inimese luustik

Interactive worksheet Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.
Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.

Interactive worksheet Otsekõne märgid. Esimene harjutus koos näidetega
Otsekõne märgid. Esimene harjutus koos näidetega

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga. Kordamine.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga. Kordamine.

Interactive worksheet Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.
Kirjalik jagamine kahekohalise arvuga. Vastuse kontrollimine korrutamise teel.

Interactive worksheet Kirjalik korrutamine kahekohalise arvuga
Kirjalik korrutamine kahekohalise arvuga

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga

Interactive worksheet Otsekõne kordamine.
Otsekõne kordamine.

Interactive worksheet Värviring. Põhivärvid ja sekundaarvärvid
Värviring. Põhivärvid ja sekundaarvärvid

Interactive worksheet Käänamine
Käänamine

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga, kui jagatava kõrgeimas järgus on jagajast vähem ühikuid.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga, kui jagatava kõrgeimas järgus on jagajast vähem ühikuid.

Interactive worksheet Kirjalik korrutamine kolmekohalise arvuga. Osakorrutis koosneb nullidest.
Kirjalik korrutamine kolmekohalise arvuga. Osakorrutis koosneb nullidest.

Interactive worksheet Ludwig van Beethoven. Valikvastustega lünktekst helilooja elust.
Ludwig van Beethoven. Valikvastustega lünktekst helilooja elust.

Interactive worksheet Muusikaõpetus. Astmenimed ja tähtnimetused.
Muusikaõpetus. Astmenimed ja tähtnimetused.

Interactive worksheet Käänamine. Mitmuse moodustamine
Käänamine. Mitmuse moodustamine

Interactive worksheet Kirjalik korrutamine. Nullidega lõppevad arvud.
Kirjalik korrutamine. Nullidega lõppevad arvud.

Interactive worksheet Otsekõne kirjavahemärgid. Tv harjutus 67. (Bobõlski, Puksand)
Otsekõne kirjavahemärgid. Tv harjutus 67. (Bobõlski, Puksand)

Interactive worksheet Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga

Interactive worksheet Kahekohaliste arvude korrutamine. Algus.
Kahekohaliste arvude korrutamine. Algus.

   Next