Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

 
 

ces1971

Shared worksheets: 241


 Worksheets by ces1971
Order results:

Interactive worksheet Reading Comprehension
Reading Comprehension

Interactive worksheet Salitang Magkatugma
Salitang Magkatugma

Interactive worksheet Pagsasalaysay ng Orihinal na Kuwento na Kaugnay ng Napakinggang Kuwento
Pagsasalaysay ng Orihinal na Kuwento na Kaugnay ng Napakinggang Kuwento

Interactive worksheet Pagiging Matapat sa Pamilya at sa Kapuwa sa Lahat ng Pagkakataon
Pagiging Matapat sa Pamilya at sa Kapuwa sa Lahat ng Pagkakataon

Interactive worksheet Using Demonstrative Pronouns That and Those
Using Demonstrative Pronouns That and Those

Interactive worksheet Paggalang sa Pamilya at Kapuwa
Paggalang sa Pamilya at Kapuwa

Interactive worksheet Reading Comprehension
Reading Comprehension

Interactive worksheet Reading Comprehension
Reading Comprehension

Interactive worksheet Reading Comprehension
Reading Comprehension

Interactive worksheet Bata, Mangarap Ka (Pagbuo ng Pangarap)
Bata, Mangarap Ka (Pagbuo ng Pangarap)

Interactive worksheet Pagpapakatao at Pagiging Kasapi ng Pamilya
Pagpapakatao at Pagiging Kasapi ng Pamilya

Interactive worksheet Using Words that are Related to Self, Family, School and Community
Using Words that are Related to Self, Family, School and Community

Interactive worksheet Characteristics of Matter
Characteristics of Matter

Interactive worksheet Nakatutukoy ng mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya
Nakatutukoy ng mga Kilos at Gawain na Nagpapakita ng Pagmamahal at Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Pamilya

Interactive worksheet Pagbibigkas ng Wasto sa Tunog ng Bawat Letra ng Alpabetong Filipino
Pagbibigkas ng Wasto sa Tunog ng Bawat Letra ng Alpabetong Filipino

Interactive worksheet Kilos Lokomotor ng Tamang Tikas at Tindig (Mga iba’t- ibang Kilos Lokomotor)
Kilos Lokomotor ng Tamang Tikas at Tindig (Mga iba’t- ibang Kilos Lokomotor)

Interactive worksheet Kilos Lokomotor ng Tamang Tikas at Tindig
Kilos Lokomotor ng Tamang Tikas at Tindig

Interactive worksheet Pagtukoy at Paggamit sa mga Salitang Naglalarawan sa mga Talakayan o Usapan
Pagtukoy at Paggamit sa mga Salitang Naglalarawan sa mga Talakayan o Usapan

Interactive worksheet Enumerate the needs of animals in order to live
Enumerate the needs of animals in order to live

Interactive worksheet Pagiging Masunurin Ating Ugaliin (EsP1-PIVa-1)
Pagiging Masunurin Ating Ugaliin (EsP1-PIVa-1)

Interactive worksheet Paglikha ng Iba’t ibang Uri ng Tunog Gamit ang mga Bagay                        na Likha ng Tao at Kalikasan
Paglikha ng Iba’t ibang Uri ng Tunog Gamit ang mga Bagay na Likha ng Tao at Kalikasan

Interactive worksheet Ang Aking Paaralan
Ang Aking Paaralan

Interactive worksheet Movement Relationships-Mabagal at Mabilis na Kilos o Galaw
Movement Relationships-Mabagal at Mabilis na Kilos o Galaw

Interactive worksheet Ano ang Aking Kulay? Saan Ako Kasali?
Ano ang Aking Kulay? Saan Ako Kasali?

   Next