Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

 
 

Velina

Shared worksheets: 137


 Worksheets by Velina
Order results:

Interactive worksheet Пролет. Сложи липсващите парчета на местата им!
Пролет. Сложи липсващите парчета на местата им!

Interactive worksheet Сглобете яйцата!
Сглобете яйцата!

Interactive worksheet Подредете картината!
Подредете картината!

Interactive worksheet Подредете картината!
Подредете картината!

Interactive worksheet Кое асоциирате с професия лекар?
Кое асоциирате с професия лекар?

Interactive worksheet Открийте триъгълниците!
Открийте триъгълниците!

Interactive worksheet Кой с какво се храни?
Кой с какво се храни?

Interactive worksheet Кое асоциирате с професия учител (училище)?
Кое асоциирате с професия учител (училище)?

Interactive worksheet Открийте двете еднакви картинки!
Открийте двете еднакви картинки!

Interactive worksheet Кое асоциирате с професия полицай?
Кое асоциирате с професия полицай?

Interactive worksheet Подредете картината!
Подредете картината!

Interactive worksheet Кое асоциирате с професия готвач?
Кое асоциирате с професия готвач?

Interactive worksheet Свържете по цвят!
Свържете по цвят!

Interactive worksheet Свържете по цвят!
Свържете по цвят!

Interactive worksheet Предлози
Предлози

Interactive worksheet Коя фигура следва?
Коя фигура следва?

Interactive worksheet Кое е най- голямото?
Кое е най- голямото?

Interactive worksheet Четвъртото е различно
Четвъртото е различно

Interactive worksheet Дневен режим. Кои от оградените предмети съответстват на изобразените ситуации?
Дневен режим. Кои от оградените предмети съответстват на изобразените ситуации?

Interactive worksheet Подредете фигурите по цвят и форма!
Подредете фигурите по цвят и форма!

Interactive worksheet Свържете по цвят!
Свържете по цвят!

Interactive worksheet Свържете по големина!
Свържете по големина!

Interactive worksheet Четвъртото е различно
Четвъртото е различно

Interactive worksheet Свържете зеленчуците по вид!
Свържете зеленчуците по вид!

   Next