Advanced search
x
Advanced search

Content:

Language:    Subject:   

Grade/level:    Age:

Search:

English  -  Español
Home
About this site
Interactive worksheets
Make interactive worksheets
Tutorial
Video tutorial
Get started
Make interactive workbooks
Video tutorial
Help
Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password
Log in:

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password

Close


 
 

Maverick2417

Shared worksheets: 36


 Worksheets by Maverick2417
Order results:

Interactive worksheet Infer the tone and mood of the text- and  and Distinguish direct and indirect characterization
Infer the tone and mood of the text- and and Distinguish direct and indirect characterization

Interactive worksheet Revise Writing for Clarity
Revise Writing for Clarity

Interactive worksheet Multiplication of Decimals
Multiplication of Decimals

Interactive worksheet Buod
Buod

Interactive worksheet Addition and subtraction of Decimals
Addition and subtraction of Decimals

Interactive worksheet Kalikasang Handog:Pahahalagahan at Pananagutan Ko
Kalikasang Handog:Pahahalagahan at Pananagutan Ko

Interactive worksheet Musical Ensembles
Musical Ensembles

Interactive worksheet Esp
Esp

Interactive worksheet Pagkamalikhain
Pagkamalikhain

Interactive worksheet Photo  Essay
Photo Essay

Interactive worksheet Pagbabalangkas
Pagbabalangkas

Interactive worksheet Problem solving on decimals
Problem solving on decimals

Interactive worksheet Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Teritoryo ng Bansa
Ang Pagtatanggol sa Kalayaan at Teritoryo ng Bansa

Interactive worksheet Transformation of Energy
Transformation of Energy

Interactive worksheet Pagbabalangkas
Pagbabalangkas

Interactive worksheet : Naiisa-isa ang mga argumento sa binasang teksto.
: Naiisa-isa ang mga argumento sa binasang teksto.

Interactive worksheet Pagbabalangkas
Pagbabalangkas

Interactive worksheet Finding the nth term
Finding the nth term

Interactive worksheet Determine the author’s purpose in writing a text-
Determine the author’s purpose in writing a text-

Interactive worksheet Participating in Audio and Video Conferences
Participating in Audio and Video Conferences

Interactive worksheet Simple machines
Simple machines

Interactive worksheet Music  repeat marks
Music repeat marks

Interactive worksheet Participating in Audio and Video Conferences
Participating in Audio and Video Conferences

Interactive worksheet Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972.
Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972.

   Next
 

 

 

 

 

Terms of use     Privacy policy     Cookies configuration     Report copyright infringement     Contact