Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

 
 

DanyParvanova

Shared worksheets: 99


        https://sites.google.com/view/izsledovateli/начална-страница?fbclid=IwAR2An3ii-T5-lbInsQCAM69YiPjj-NKfsTavDsIstcVtAvrzJFtixmq4hzc   
 Worksheets by DanyParvanova
Order results:

Interactive worksheet Четене с разбиране-1
Четене с разбиране-1

Interactive worksheet Четене с разбиране-3
Четене с разбиране-3

Interactive worksheet Четене с разбиране-5
Четене с разбиране-5

Interactive worksheet Умножение с 4
Умножение с 4

Interactive worksheet Съществително име
Съществително име

Interactive worksheet 2 април - Ден на детската книга
2 април - Ден на детската книга

Interactive worksheet Четене с разбиране-2
Четене с разбиране-2

Interactive worksheet Глагол. Лице и число на глагола
Глагол. Лице и число на глагола

Interactive worksheet Природата около нас-1
Природата около нас-1

Interactive worksheet Съществително име-3
Съществително име-3

Interactive worksheet Части на речта-ИУЧ
Части на речта-ИУЧ

Interactive worksheet Прилагателно име
Прилагателно име

Interactive worksheet Природни бедствия
Природни бедствия

Interactive worksheet Умножение и деление до 9. ИУЧ
Умножение и деление до 9. ИУЧ

Interactive worksheet Съдружително свойство на умножението
Съдружително свойство на умножението

Interactive worksheet Умножение и деление до 7. Упражнение
Умножение и деление до 7. Упражнение

Interactive worksheet Природата около нас
Природата около нас

Interactive worksheet Моето здраве
Моето здраве

Interactive worksheet Умножение и деление до 7
Умножение и деление до 7

Interactive worksheet Четене с разбиране-7
Четене с разбиране-7

Interactive worksheet Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена

Interactive worksheet Четене с разбиране-6
Четене с разбиране-6

Interactive worksheet Четене с разбиране-4
Четене с разбиране-4

Interactive worksheet Умножение и деление с 2 и 3
Умножение и деление с 2 и 3

   Next