แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)

Loading ad...

Member for

2 ปี 2 เดือน
Age: 15+
Level: ปวช.
Language: Thai (th)
ไอดี: 1851195
06/02/2022
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: แบบทดสอบ (2003061)

ให้นักเรียนเลือกเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Other contents: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Loading ad...

แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)

Loading ad...