การพูดแนะนำตนเอง

Loading ad...

Member for

2 ปี 4 เดือน
Age: 12-15
Level: 7
Language: Thai (th)
ไอดี: 1644415
15/11/2021
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: BJ3 (1613043)
Main content: การพูดดีมีเสน่ห์ (1919856)

ภาษาไทยเพิ่มเติม วิชาการพูดดีมีเสน่ห์

Other contents: Data

Loading ad...

การพูดแนะนำตนเอง

Loading ad...