Norentzat, norekin, zerez eta zertaz deklinabide-kasuen erabilera