Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Vietnamese

Toán - Tuần 10 - Tiết 4 - Luyện tập (Trang 54)
Toán - Tuần 10 - Tiết 4 - Luyện tập (Trang 54)

 
ID: 2575924
Language: Vietnamese
School subject: Vinschool
Grade/level: 5
Age: 10-11
Main content: No
Other contents: No
 Add to my workbooks (6)
 Download file pdf
 Embed in my website or blog
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

Lux_Mon


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More No interactive worksheets

Interactive worksheet Tuần 27 - Toán 5 - Luyện tập chung

Tuần 27 - Toán 5 - Luyện tập chung
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 5 - LTVC: MRVT- Hòa bình

Tuần 5 - LTVC: MRVT- Hòa bình
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 14 - LTVC - Tiết 2 - Ôn tập về từ loại

Tuần 14 - LTVC - Tiết 2 - Ôn tập về từ loại
by Lux_Mon

Interactive worksheet Toán - Tuần 2 - Tiết 2

Toán - Tuần 2 - Tiết 2
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 4 - Tiết 4 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Bảng đơn vị đo khối lượng

Tuần 4 - Tiết 4 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Bảng đơn vị đo khối lượng
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 8-GCED-: Để thực hiện được giải pháp của em, em cần chuẩn bị những gì?

Tuần 8-GCED-: Để thực hiện được giải pháp của em, em cần chuẩn bị những gì?
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 2 - TLV - Luyện tập tả cảnh

Tuần 2 - TLV - Luyện tập tả cảnh
by Lux_Mon

Interactive worksheet Toán - Tuần 5 -Tiết 4: Vinsers ham học hỏi

Toán - Tuần 5 -Tiết 4: Vinsers ham học hỏi
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 10 - Tiết 1 - Tổng nhiều số thập phân

Tuần 10 - Tiết 1 - Tổng nhiều số thập phân
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 3 - Toán 2 - Luyện tập chung

Tuần 3 - Toán 2 - Luyện tập chung
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 4 - Tiết 1 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

Tuần 4 - Tiết 1 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 11 - Toán - Tiết 4 - Luyện tập

Tuần 11 - Toán - Tiết 4 - Luyện tập
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 27 - Tập làm văn - Ôn tập tả cây cối

Tuần 27 - Tập làm văn - Ôn tập tả cây cối
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 20 - LTVC 2 - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tr. 32)

Tuần 20 - LTVC 2 - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tr. 32)
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 20 - Toán 3 - Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Tuần 20 - Toán 3 - Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 12 - Tập làm văn - Cấu tạo bài văn tả người

Tuần 12 - Tập làm văn - Cấu tạo bài văn tả người
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 14 - TLV - Luyện tập tả người

Tuần 14 - TLV - Luyện tập tả người
by Lux_Mon

Interactive worksheet LTVC - Tuần 23 - Tiết 2 - Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

LTVC - Tuần 23 - Tiết 2 - Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 23 - Toán 1 - Luyện tập chung

Tuần 23 - Toán 1 - Luyện tập chung
by Lux_Mon

Interactive worksheet Tuần 9 - Tiết 1 + 2: Luyện tập + Luyện tập chung

Tuần 9 - Tiết 1 + 2: Luyện tập + Luyện tập chung
by Lux_Mon

Interactive worksheet Khoa học

Khoa học
by Vanvivu

Interactive worksheet Toán 3 - Diện tích hình tròn

Toán 3 - Diện tích hình tròn
by Lux_Mon

Interactive worksheet Toán - Tiết 2 - Luyện tập (Trang 110)

Toán - Tiết 2 - Luyện tập (Trang 110)
by Lux_Mon