Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Bulgarian

Професии и средства на труда
Обогатяване на представите за средствата на труда, които се използват за реализиране на трудовите задължения при определени професии.

 
ID: 1313272
Language: Bulgarian
School subject: Технологии и предприемачество
Grade/level: Приобщаващо образование
Age: 10-18
Main content: Професии и кариера
Other contents: Средства на труда
 Add to my workbooks (1)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

Irukandji


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel