Advanced search
x
Advanced search

Content:

Language:    Subject:   

Grade/level:    Age:

Search:

English  -  Español
Home
About this site
Interactive worksheets
Make interactive worksheets
Tutorial
Video tutorial
Get started
Make interactive workbooks
Video tutorial
Help
Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password
Log in:

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password

Close

Live worksheets > Armenian

Տասնական շարել
10 թիւէն սկսելով մինջեւ 100 թիւերը տասնական շարենք:

 
ID: 1463053
Language: Armenian
School subject: թուաբանութիւն
Grade/level: 5 years
Age: 5-6
Main content: Տասնական շարել
Other contents:
 Add to my workbooks (0)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

rominasi


 

Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel

Text box style:

Font:    Size: px

Font color   Background color   Border color
Background opacity:
Border width:
Rounded corners:
Text align:
Apply to the whole worksheet

    
 
    More թուաբանութիւն interactive worksheets

Interactive worksheet Ձմեռ

Ձմեռ
by rominasi

Interactive worksheet Գումարում

Գումարում
by rominasi

Interactive worksheet Հրամանաշար

Հրամանաշար
by rominasi

Interactive worksheet Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:

Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:
by rominasi

Interactive worksheet Թուաբանութիւն

Թուաբանութիւն
by Milamaral

Interactive worksheet Հրամանաշար

Հրամանաշար
by rominasi

Interactive worksheet Տասնական շարել

Տասնական շարել
by rominasi

Interactive worksheet Ձմեռ

Ձմեռ
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Թիւեր

Թիւեր
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

 


    Latest comments

Terms of use     Privacy policy     Cookies configuration     Report copyright infringement     Contact