แบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1

Edad: 12-16
Level: 3
Idioma: Thai (th)
ID: 2072115
17/06/2022
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: สังคมศึกษา (1061873)
Tema principal: วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องวราวทางประวัติศาสตร์ (1776549)
From worksheet author:

ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง

Otros contenidos:
วิธีการทางประวัติศาสตร์/หลักฐานทางประวัติศาสตร์

Loading ad...

แบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1
แบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1
แบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1

Loading ad...