แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)

Loading ad...

Miembro desde hace

2 years 2 months
Edad: 15+
Level: ปวช.
Idioma: Thai (th)
ID: 1851195
06/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
Asignatura: ภาษาไทย (1061886)
Tema principal: แบบทดสอบ (2003061)

ให้นักเรียนเลือกเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Otros contenidos: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Loading ad...

แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)

Loading ad...