Riordino le parole e compongo le frasi

Edad: 6-10
Level: prima primaria
Idioma: Italian (it)
ID: 60282
08/03/2020
Country code: IT
Country: Italy
Asignatura: Italiano (1061903)
Tema principal: Riordino di frasi (2002424)
From worksheet author:

Osservo il disegno, riordino le parole e compongo la frase

Loading ad...

Riordino le parole e compongo le frasi

Loading ad...