Τα μέρη της πόλης μου

Loading ad...

Edad: 7-9
Level: 7-9
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 2064091
07/06/2022
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: Γλώσσα (1061919)
Tema principal: Γραμματική (2013011)

Αιτιατική θηλυκών ουσιαστικών

Loading ad...

Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου
Τα μέρη της πόλης μου

Loading ad...