Ευθυς και πλαγιος λογος

Miembro desde hace

4 years 2 months
Edad: 10-12
Level: ΣΤ
Idioma: Greek (modern) (el)
ID: 184386
13/05/2020
Country code: GR
Country: Greece
Asignatura: ΓΛΩΣΣΑ (1085639)
Tema principal: Ευθυς πλαγιος λογος (1937989)
From worksheet author:

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΘΥ ΣΕ ΠΛΆΓΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Loading ad...

Ευθυς και πλαγιος λογος
Ευθυς και πλαγιος λογος

Loading ad...