Advanced search
x
Advanced search

Content:

Language:    Subject:   

Grade/level:    Age:

Search:

English  -  Español
Home
About this site
Interactive worksheets
Make interactive worksheets
Tutorial
Video tutorial
Get started
Make interactive workbooks
Video tutorial
Help
Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password
Log in:

Username or email:


Password:

Remember me
 


Register
Forgot my password

Close

Live worksheets > Armenian

Համրել
ամրենք եւ զուգաւորենք յարմար թուանշաններուն հետ:Resimleri sayalım ve uygun rakamlarla eşleştirelim.

 
ID: 1437739
Language: Armenian
School subject: թուաբանութիւն
Grade/level: 5 years
Age: 5-6
Main content: Համրել
Other contents:
 Add to my workbooks (1)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

rominasi


 

Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel

Text box style:

Font:    Size: px

Font color   Background color   Border color
Background opacity:
Border width:
Rounded corners:
Text align:
Apply to the whole worksheet

    
 
    More Համրել interactive worksheets

Interactive worksheet Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:

Օրինակին նման յարմար եղող թուանշանին հետ առարկաները միացնենք:
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

Interactive worksheet Համրել

Համրել
by rominasi

   


    Latest comments

Terms of use     Privacy policy     Cookies configuration     Report copyright infringement     Contact